Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης Δημητσάνας

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι εκδόσεις τις βιβλιοθήκης Δημητσάνας.

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

1962 - ΤΑΣΟΥ Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ  ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ .

Περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ  Ή  Ο  ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ 

1976 - ΜΙΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Φωτομηχανική επανέκδοσις

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ  ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

Περισσότερα

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

1975 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ -ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΤΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ. 

Περισσότερα

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Α΄ ΤΟΜΟΣ - 1972

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Β΄ ΤΟΜΟΣ - 1978

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Γ΄ ΤΟΜΟΣ - 1999

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ   Δ΄ ΤΟΜΟΣ - 2007

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΠΟΥ ΑΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.  ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. 

Περισσότερα

Αξιολογήσεις (0)