Διοίκηση Δ. Ι. Βιβλιοθήκης Δημητσάνας

H Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Το Εφορευτικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αξιολογήσεις (0)