Στην έκθεση αυτή προβάλλοντα γενικές φωτογραφίες τόσο από τον εσωτερικό όσο και από τον εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης Δημητσάνας