Στη σελίδα αυτή προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από τις μουσειακές αίθουσες της βιβλιοθήκης μας.