Στη σελίδα αυτή προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από την αίθουσα αναγνωστήριου της βιβλιοθήκης μας.