ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ  ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ .

1962 - ΤΑΣΟΥ Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αίτημα Ενδιαφέροντος Ερευνητή