ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ Ή Ο ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ Ή Ο ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ  ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

1976 - Φωτομηχανική επανέκδοσις - ΜΙΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αίτημα Ενδιαφέροντος Ερευνητή