ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΤΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΤΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ.

1975 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αίτημα Ενδιαφέροντος Ερευνητή