Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Παραπλήρωμα απαραίτητο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας και άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτήν από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της υπήρξε η Βιβλιοθήκη της. Χειρόγραφοι κώδικες ποικίλου περιεχομένου, αρχαίοι συγγραφείς, πατερικά κείμενα, ερμηνευτικά βιβλία επ’ αυτών, λεξικά, ανθολογίες κ.ά. έντυπα βιβλία παλαιών δυσεύρετων εκδόσεων και αρχέτυπα αφότου ανακαλύφθηκε η τυπογραφία απετέλεσαν εξαρχής τον πλούτον της Βιβλιοθήκης.